Goede opbrengst Jantje Beton

  • Berichtcategorie:Nieuws

logo_jantje_oranje_breed_A4Dit jaar hebben we zoals gebruikelijk weer gecollecteerd voor Jantje Beton. Een stichting die als doel heeft kinderen (meer) buiten te laten spelen. Een doel dat uitstekend past bij onze vereniging en een organisatie die ons in het verleden heeft gesteund met renteloze leningen bij grote investeringen.

Dankzij de inzet van een groot aantal van onze leden en hun ouders hebben we dit jaar het fantastische bedrag opgehaald van € 2.684,07, bijna € 500,– meer dan vorig jaar.

Met de huis aan huis collecte op maandag tot en met vrijdagavond is € 2.028,42 opgehaald, de straatcollecte van vandaag heeft € 655,65 opgebracht.

Omdat Jantje Beton, na aftrek van kosten, 50% van de opbrengst doneert aan onze vereniging is de opbrengst voor onze de Spaarnegeuzen ca. € 1.300,-

Wij zijn heel blij met en dankbaar voor ieders inzet. We rekenen volgend voorjaar weer op jullie hulp!