Sociale veiligheid

We vinden het binnen de Spaarnegeuzen belangrijk dat leden in een sociaal
veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op
lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke
ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door
iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij
maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden
(link invoegen). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op
deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een
uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een
verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Spaarnegeuzen getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG,
leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de
wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook
conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3
maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de
inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die
onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van
onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting
Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk
of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team
Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk
opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over
hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en
hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door
naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een
bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:
inveiligehanden@scouting.nl
socialeveiligheid@scouting.nl

De Spaarnegeuzen hebben ook een eigen vertrouwenspersoon. Dit is Jasper Groenendijk, hij is te bereiken via het mailadres: vertrouwenspersoon@spaarnegeuzen.nl