Onze naam

De Naam Spaarnegeuzen is afgeleid van de Nederlandse tegenstanders van de Spaanse koning Filips II aangeduid. Uiteindelijk zou het verzet van de Geuzen de Tachtigjarige Oorlog ontketenen, die in de loop van de zestiende eeuw binnen de Lage Landen uitbrak en uiteindelijk tot de onafhankelijkheid van de Republiek der Verenigde Nederlanden zou leiden.

Wanneer het stadsbestuur van Haarlem onder druk wordt gezet partij te kiezen voor de geuzen, zegt het alleen een vendel geuzen onder leiding van Ruychaver te accepteren binnen de poorten. Maar alleen als de dreiging echt groot wordt. De familie van Ruychaver komt uit Haarlem en staat kennelijk goed te boek. Op 13 of 14 juli 1572 trekt Ruychaver met een vendel van 150 schutters Haarlem binnen om een overrompeling door de Spanjaarden, die in Amsterdam zijn samengetrokken, te voorkomen. Kloosters en kerken worden geplunderd om de oorlogskas van de prins te spekken. De geuzen worden ondergebracht in onder meer het Sint Jansklooster (bron). Door gebruik te maken van het Spaarne en het Haarlemmermeer wisten de Geuzen lange tijd de verbinding met de stad in stand te houden. De wraak van de Spanjaarden was niet mis. In 1573 moest de stad zich overgeven aan de legers van Don Frederik van Toledo, die de bezetters uitmoordde en vervolgens de bevolking uitschudde.

Informatie over de Watergeuzen op internet