Loop mee voor Jantje Beton

  • Berichtcategorie:Nieuws

Evenals de afgelopen jaren gaan we ook dit jaar aan de slag met de Jantje Beton Collecte, deze keer van maandag 9 tot en met zaterdag 14 maart. Alle avonden willen we vanaf ± 18.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur gaan collecteren. Op de zaterdag collecteren we gezamenlijk tijdens de opkomsten.

Ieder jaar is dit heel veel werk. Maar………“vele handen maken licht werk”. We doen dus op alle leden een dringend beroep om deze week in je agenda te reserveren! Het is de bedoeling dat er met collectebussen zo veel mogelijk geld wordt opgehaald in een deel van Heemstede, Vogelenzang en de Haarlemmermeer.

Twee goede doelen in 1 klap!

Waarom doen we mee met deze actie? Omdat Jantje Beton een goed doel is (zie onderstaande video) én omdat een deel van de opbrengst ten goede komt aan de clubkas. Vorig jaar alleen al was de actie goed voor ruim € 1.000,- ! Door deze collecte helpen we kinderen aan een speelplek en spekken we bovendien de clubkas en kan er weer wat van onze plannen verwezenlijkt worden.

De exacte wijken krijgen wij pas kort tevoren toegewezen, daarna zal Ria Dankelman een indeling maken van de wijken die op 1 avond gelopen kunnen worden.  Geef dus aan ria.dankelman@gmail.com door hoeveel tijd en op welke dag je kunt helpen zodat zij een goede indeling kan maken. Voor de legitimatie ook graag even je geboortedatum opgeven.

Wil je (ook) op andere tijden lopen: in overleg kun je een wijk of straat bij jou in de buurt voor je rekening nemen waar je dan zelf de deuren langs gaat. Het is dan mogelijk om alvast de collectebus en straat op te halen tijdens de opkomst op zaterdag 7 maart. Mocht je eventueel iemand weten die ons wel zou willen helpen met collecteren dan kun je dat natuurlijk ook even doorgeven.

Dus doe je best en laat Ria weten wanneer je kunt helpen.