Secretaris gezocht

  • Berichtcategorie:Bestuur

Tijdens de groepsraad op 10 februari heeft onze secretaris, Roel Gestel, aangegeven zijn functie neer te leggen. Aanleiding is het feit dat hij vindt dat door de grote drukte op zijn werk hij zijn rol als secretaris niet goed in kan vullen. De groepsraad respecteert zijn besluit en wil hem, ook hier, bedanken voor zijn inzet voor onze vereniging. We hopen hem nog vaak bij ons te mogen begroeten.

Het vertrek van Roel betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe secretaris voor het groeps- en stichtingsbestuur. Van de nieuwe secretaris verwachten we dat hij/zij in samenwerking met de voorzitter en schipper de vergaderingen van de groepsraad voorbereidt, daarvoor de agenda opstelt, de actielijst bijhoudt en een kort verslag maakt. Daarnaast is het adres van de secretaris ons postadres aangezien we geen post kunnen ontvangen op het clubhuis (niet dat we veel post krijgen, vrijwel alles verloopt per mail). Gemiddeld komt de groepsraad eens per 6 weken bij elkaar.

Vanwege het huishoudelijk reglement van Scouting zijn we verplicht om voor alle bestuursleden een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen bij het ministerie van Justitie. Dit zal ook voor de nieuwe secretaris worden gedaan. Als bestuurslid betaal je een jaarlijkse contributie van € 35,- ter dekking van o.a. verzekeringskosten.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie neem dan contact op via voorzitter@spaarnegeuzen.nl